Poradnia życia rodzinnego

Dyżur pełni Doradca Życia Rodzinnego – Henryka Nadolna

Telefon kontaktowy: 602322074

Zapraszamy narzeczonych na 2 spotkania 2 miesiące przed ślubem.

Terminy konsultacji dla małżonków, dotyczące problemów małżeńskich i wychowawczych

Praktyczne rady dla małżonków:

  • W momencie zawarcia małżeństwa współmałżonek staje się najważniejszą osobą w naszym życiu. Przestają mówić i myśleć „ja” a zaczynam „my”. Teraz ważne jest, czy „nam” się to podoba, co „my”  o tym sądzimy.
  • Wypracujcie wspólny model spędzania wolnego czasu, świąt, uroczystości rodzinnych, wakacji.
  • Moi przyjaciele stają się teraz twoimi przyjaciółmi. Nie ma moich – lepszych i twoich – gorszych znajomych. Razem decydujemy, z kim spędzać czas, kogo zapraszać do domu.
  • Jeżeli obydwoje pracujecie, traktujcie pieniądze jako wspólną własność bez podziału na „moje” pieniądze i„twoje” pieniądze. Bez porównywania, kto więcej zarabia.
  • W małżeństwie nie ma miejsca na myślenie: „mój” telewizor, „twój” samochód, „moje” mieszkanie, „twoje” video. To co macie, co zdobywacie, także to, co wnosicie, jest wasze.
  • Pamiętajcie, że współżycie seksualne jest w małżeństwie bardzo ważne. Nie będzie jednak udanego współżycia w tej sferze bez jedności psychicznej i duchowej.
  • Rozmawiajcie ze sobą na wszystkie tematy, bądźcie ze sobą szczerzy i otwarci. Rozwiązujcie wspólnie wasze konflikty.
  • Poznawajcie swoje słabe i mocne strony, szukajcie okazji do wzajemnego uzupełniania się. Skupiajcie się na tym, co was łączy, a nie szukajcie tego, co was dzieli.
  • Nigdy publicznie nie krytykujcie współmałżonka, przeciwnie podkreślajcie jego zalety i osiągnięcia.