Historia parafii

22 V 1972 roku uzyskano zezwolenie na budowę kościoła na osiedlu Halemba II.

W lipcu 1976 roku rozpoczęto budowę kompleksu sakralnego, składającego się z kościoła, kaplicy nabożeństw codziennych, budynku katechetycznego katechetycznego probostwa.

Całość projektował inż. arch. Stanisław Kwaśniewicz. On też jest autorem projektu wnętrz. Konstruktorem był inż. Franciszek Klimek.

Kaplicę poświęcił biskup katowicki Herbert Bednorz 24 XII 1978r. On również poświęcił kościół 20 XII 1981r. Parafia erygowana została 5 VI 1980r.

Budowniczym i pierwszym proboszczem był  Ks. Zygmunt Długajczyk. Po jego śmierci w 2006 roku proboszczem został Ks. Ryszard Kokoszka.