Służba liturgiczna

Dojrzałość chrześcijańska przebiega w kierunku świadomego przeżywania liturgii. Inaczej mówiąc wyznawca w Chrystusa wyraża swoją miłość do Boga w pełnym przeżywaniu swojej wiary w liturgii. Jednak, aby być w pełni zaangażowanym chrześcijaninem należy posiadać pewną wiedzę odnośnie życia liturgicznego. W tym celu mają nam pomagać katecheza, nauczanie Kościoła a przede wszystkim grupy parafialne, w których to odbywa się formacja duchowa a więc też liturgiczna. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie ministranci są tymi wiernymi, którzy są najbliżej świętych tajemnic. Po przez swoją posługę przy ołtarzu mają okazję jeszcze bardziej doświadczyć Boga.

Oczywiście sama bliskość nie wystarcza, dlatego ministranci również mają swoją formację duchową z akcentem właśnie na liturgię.  W pierwszych latach posługi ministranci głównie pełnią funkcję pomocniczą przy ołtarzu z czasem jednak ich zaangażowanie staje się coraz większe i w pewnym momencie stają się jakby przedstawicielami wszystkich wiernych, gdy to po kursie lektora czy kantora wykonując psalm lub czytają lekcje.  Oprócz spotkań formacyjnych raz w tygodniu ministranci spotykają się na dniach skupienia lub w wyjątkowych okazjach oraz jeden raz w roku na pielgrzymce ministrantów do Piekar.

Oprócz obowiązków ministranci również, jako zorganizowana grupa kolegów również spędzają czas na rozrywce. Po przez różnego rodzaju wyjazdy, przez grę w piłkę nożną na sali gimnastycznej, uczestniczą w turniejach różnych dyscyplin sportowych.

Kolejny atutem bycia ministrantem jest fakt, że oprócz wzrastania w wierze, rozrywce każdy ministrant uczy się odpowiedzialności. Pewien harmonogram obowiązków powoduje, że chłopcy uczą się systematyczności i co najważniejsze umiejętności układania sobie czasu wolnego i życia pomiędzy ludźmi. Oczywiście konsekwencji poważnych jakiś nie ma, dlatego jest to  wychowywanie do życia jednak w bardzo luźnej atmosferze. Jednym zdaniem: „warto być ministrantem ”

Zbiórki odbywają się w soboty o godzinie 9:00.