Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest grupą modlitewną, która przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Żywimy szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Bolesnej i Św. Józefa. Apostolstwo poprzez swoje modlitwy i ofiary pragnie wyjednać dla wiernych katolików wytrwanie w łasce uświęcającej, dla grzeszników nawrócenie oraz dla wszystkich  dobrą i świętą śmierć. Odmawiamy różaniec do Matki Bożej Bolesnej przed Mszą św., która jest odprawiana w naszych intencjach i za zmarłych członków Apostolstwa. Realizując powyższe cele kierujemy swe myśli ku wieczności, starając się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, bo tak możemy być gotowymi na śmierć w każdej chwili życia.

W naszej parafii:
Apostolstwo Dobrej Śmierci powstało  dnia 5. czerwca 2006 r.  Liczy obecnie 70 członków.Zelatorką jest Halina Osman, a zastępcami Stanisława Lipska oraz Jan Ligurski.Opiekunem grupy jest ks. prob. Ryszard Kokoszka.

Termin i miejsce spotkań
Spotykamy się raz w miesiącu na Mszy św, w naszej intencji w wyznaczonych terminach przez Parafie, następnie w salce, aby czytać i rozważać biuletyn “ Nadzieja i życie” wydawany przez Apostolstwo Dobrej Śmierci w Górce Klasztornej. Dzielimy się doświadczeniami uzyskanych łask dla swoich bliźnich oraz świadectwami. tel. 601 471 527, mail: biuro@halina.com.pl

Historia i idea Apostolstwa Dobrej Śmierci:
Apostolstwo Dobrej Śmierci głosi: „Dobrze żyć – to wiele, ale dobrze umrzeć – to wszystko”.

Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci jest ściśle związane z kultem Matki Boskiej Bolesnej.
Stowarzyszenie w obecnej formie zostało zatwierdzone przez papieża Piusa X dnia 22 lipca 1908 roku. Papież ten obdarzył Stowarzyszenie licznymi przywilejami i odpustami oraz nadał mu charakter uniwersalny, rozciągając jego działalność na cały Kościół. Zostało ono oddane pod szczególną opiekę Matce Boskiej od Siedmiu boleści i Świętemu Józefowi, wielkim Patronom Dobrej śmierci.
Celem Stowarzyszenia jest uzyskanie:

 • łaski wytrwania w dobrem dla sprawiedliwych;
 • łaski nawrócenia dla grzeszników;
 • łaski dobrej śmierci dla wszystkich.

Dla uzyskania tego celu Stowarzyszenie Dobrej Śmierci:

 • kieruje nasze myśli i pomaga trwać w łasce uświęcającej i być gotowym na śmierć w każdej chwili;
 • poleca nabożeństwa do Matki Bożej pod specjalnym wezwaniem Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci;
 • zapewnia udział w zasługach płynących ze wspólnych modlitw.

Warunkiem przyjęcia do Stowarzyszenia Dobrej Śmierci jest:

 • wyrażenie swojej zgody;
 • wpisanie się do Księgi Stowarzyszenia.

Dopuszcza się przynależność:

 • I Stopnia – zwykłe wyrażenie zgody na wpisanie się do Księgi, w celu oddania się pod opiekę Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci;
 • II Stopnia – oprócz zapisu, konieczność odmawiania, rano i wieczorem 3x Zdrowaś Maryjo… z wezwaniem:Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, Święty Józefie – módl się za nami;
 • III Stopnia – jak w stopniu drugim oraz dodatkowo każdego wieczora rachunek sumienia, co miesiąc dzień skupienia oraz modlitwy.

Członkowie Stowarzyszenia starają się wielbić Boga, za­chowywać przykazania, wypełniać swoje obowiązki, praktykować i piątki i l soboty miesiąca, rozważać cierpienia Jezusa i Jego Matki, znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokory. Rozważać często rzeczy ostateczne człowieka. Obchodzić uroczyście święta Matki Boskiej, czcić Ją i kochać, naśladować Jej cnoty, szerzyć Jej kult w swoimi otoczeniu, nawiedzać w miarę możliwości Jej sanktuaria. Oddać się Jej całkowicie, troszczyć się o zbawienie bliźnich, pocieszać samotnych, chorych, modlić się o nawrócenie grzeszników.

„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?”

Pamiętaj o swej ostatniej godzinie życia i zapisz się do Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci.