Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele działającym  w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne :

  • codzienna modlitwa osobista ( Namiot Spotkania ),
  • regularne spotkanie ze Słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa Małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna ( modlitwa z dziećmi )
  • comiesięczny dialog małżeński
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Ilość osób zaangażowanych:
W naszej Parafii istnieją 3 kręgi Oazy Rodzin ( Domowego Kościoła ), które skupiają w sumie 13 małżeństw.

Termin i miejsce spotkań:
Spotkania odbywają się raz w miesiącu kolejno w domu każdego małżeństwa w poszczególnych kręgach. Opiekunem jest ks. Andrzej Króliczek, parą łącznikową  kręgów jest małżeństwo Elżbieta i Hubert Pierścińscy.