Nasi księża

Ks. Ryszard Kokoszka

proboszcz

Ks. dr hab. Jerzy Dadaczyński

Rezydent

Ks. Andrzej Króliczek

wikariusz

Ks. Bartłomiej Cudziło

wikariusz