Odwiedziny i sakrament chorych

Terminy odwiedzin są podawane na bieżąco w ogłoszeniach duszpasterskich. Odbywają się zazwyczaj w II sobotę miesiąca. Zgłoszenia chorych przyjmowane są w zakrystii i kancelarii parafialnej (również telefonicznie)