Przygotowanie do małżeństwa

Terminy najbliższych nauk przedmałżeńskich: 

 • 13, 20 i 27 kwietnia 2024 r.

Nauki przedślubne:

 1. W ramach przygotowania do małżeństwa obowiązują trzy nauki ogólne prowadzone według programu „Ślubuję Ci” zatwierdzonego dla całej Archidiecezji Katowickiej. Odbywają się one w trzy kolejne soboty wg bieżących ogłoszeń o godz. 16:00 w salce. Terminy nauk przedmałżeńskich są podane na niniejszej stronie. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązują zapisy drogą elektroniczną: narzeczenikatowicka.pl 
 2. Dwa spotkania w Poradni Życia Rodzinnego (drugie spotkanie w odstępie miesiąca od pierwszego i około 2 miesięcy przed planowanym sakramentem małżeństwa). Poradnia Życia Rodzinnego mieści się przy kaplicy i jest czynna w każdy czwartek w godz. 16:00 – 18:00. Zapisy również na stronie narzeczenikatowicka.pl
 3. Na okres wakacji dyżury są zmienione odpowiednio do okresu wakacyjnego – informacja jest podawana w gablotkach przy kościele.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:

 1. Zarezerwować dzień i godzinę ślubu (można to uczynić nawet rok przed samym zawarciem sakramentu małżeństwa). Narzeczeni otrzymują informator „Nasz ślub w kościele”
 2. Na około 6 miesięcy przed zawarciem sakramentu małżeństwa należy umówić się z księdzem proboszczem lub księdzem wikarym na spisanie protokołu przedślubnego. Protokoły spisuje się zazwyczaj w poniedziałki i piątki w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest ustalenie innego terminu.

Na spisanie tego protokółu trzeba przynieść następujące dokumenty:

 1. dowody osobiste narzeczonego i narzeczonej,
 2. świadectwo ukończenia religii z ostatniej klasy szkoły średniej,
 3. świadectwo chrztu z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania – świadectwo jest ważne trzy miesiące od daty wystawienia,
 4. świadectwo bierzmowania – jeżeli brak takiej adnotacji o nim na świadectwie chrztu,
 5. zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (do ślubu konkordatowego), które jest ważne trzy miesiące od daty wystawienia, akt ślubu jeżeli wcześniej został zawarty związek cywilny,
 6. zaświadczenie o odbyciu co najmniej dwóch nauk przedślubnych,
 7. Jeżeli narzeczony lub narzeczona mieszkają poza terenem naszej parafii – wtedy przy spisywaniu protokółu przedślubnego otrzymują „prośbę o wygłoszenie zapowiedzi”, którą zanoszą do kancelarii parafialnej parafii miejsca swojego zamieszkania. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego takie zapowiedzi muszą zostać wygłoszone w parafii zamieszkania przez dwie niedziele.

Dodatkowe informacje

 1. Zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi w kościele nie można umieszczać żadnych sztucznych kwiatów.
 2. Ofiara składana przy okazji zawarcia sakramentu małżeństwa jest dobrowolna. Osoby, których nie stać na złożenie tej ofiary mogą otrzymać sakrament małżeństwa za darmo – trzeba poinformować o tym księdza proboszcza.
 3. Uroczystość ślubną mogą uświetnić muzycy po uprzedniej konsultacji z organistą.
 4. Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać zgodę (licencję) księdza proboszcza na ślub w innym kościele.