Straż honorowa NSPJ

Każdy pierwszy piątek miesiąca to dzień, w którym o godzinie 17.00 członkowie Straży Honorowej gromadzą się aby wspólnie Adorować Najświętszy Sakrament, a o godz. 18.00 uczestniczyć na wspólnej Eucharystii. Po Mszy św. ma miejsce modlitewno-formacyjne spotkanie. W czasie spotkania czytane jest Pismo Święte, śpiewany hymn Godziny Obecności, głoszone są referaty lub prelekcje. Odwiedzamy chorych członków straży służąc im pomocą.

W miesiącu czerwcu, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, które jest patronalnym świętem Arcybractwa Straży Honorowej, najczęściej uroczyście przyjmowani są nowi kandydaci do SHNSPJ. Członkowie Straży Honorowej modlitewną pamięcią obejmują nie tylko samych siebie i swoje rodziny, ale także Kapłanów, całą parafię, Ojczyznę, Ojca Świętego i wszystkich, którzy takiej modlitwy potrzebują.

Zadaniem Godziny Obecności jest otoczenie Serca Pana Jezusa gronem kochających dusz, pragnących Go pocieszać i wynagradzać Mu swoją miłością i wierną pamięcią za obojętność i niewdzięczność ludzi, dla których Zbawiciel tyle wycierpiał. Straż Honorowa ofiarowuje Boskiemu Sercu w ciągu dnia jedną godzinę dowolnie wybraną w duchu miłości i wynagradzania. W czasie tej godziny, oddając się zwykłym zajęciom, członkowie Arcybractwa usiłują je wypełnić z większą wiernością, odwagą, skupieniem, z miłością ku Jezusowi i bliźnim. Straż Honorowa, czyli Godzina Obecności przy Sercu Bożym, to czas, w którym członkowie Arcybractwa zwracają się myślą do Chrystusa żyjącego we wszystkich tabernakulach świata. Wzbudzają w duszy pragnienie, aby wylały się na świat i na Kościół skarby miłosierdzia, pokoju i gorącej miłości, którymi przepełnione jest Najświętsze Serce Pana Jezusa. Członkowie Straży Honorowej w miarę możliwości uczestniczą codziennie w Mszy św. i przystępują do Komunii świętej.

Grupa liczy 80 osób.
Zelator: Osman Halina, Z-ca Cichoń Jan, Z-ca Bochomulska Elżbieta
Opiekun grupy: ks. Ryszard Kokoszka

Termin i miejsce spotkańpierwszy piątek miesiąca – w kościele na Adoracji, Mszy św., po Mszy św. spotkania w salce.

tel. 601 471 527 biuro@halina.com.pl