Terminy konsultacji dla małżonków, dotyczące problemów małżeńskich i wychowawczych

Konsultacje dla małżonków, dotyczące problemów małżeńskich i wychowawczych odbędą się w soboty :
  • 25 września,
  • 9 i 23 października,
  • 6 i 20 listopada,
  • 4 i 18 grudnia,
  • 8 i 22 stycznia 2022,
  • 5 i 19 lutego.
Konsultacje odbywają się w pomieszczeniu Poradni Życia Rodzinnego (w salce na piętrze) w godzinach od 9.00 do 10.00.