Przygotowanie do BIERZMOWANIA

Materiały dla kandydatów do bierzmowania

TERMINY SPOTKAŃ:

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w II piątek każdego miesiąca. Spotkanie poprzedza spowiedź kandydatów i msza św. W razie ewentualnej zmiany termin spotkania podają katecheci. Jest on również zamieszczony w ogłoszeniach duszpasterskich.

Terminy najbliższych spotkań :

 

14.05 czwartek – 18.45

20.05 środa – 18.45

Uczniowie nie uczęszczający do Gimnazjum nr 9 mogą przyjść w dowolnym terminie na spotkanie.

         

 

Wymagania do egzaminu z bierzmowania

 • Znajomość wiadomości z tzw. Małego Katechizmu (Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Pod Twoją Obronę, 10 Przykazań Bożych, Przykazania Kościelne, Główne Prawdy Wiary, 3 Cnoty Boskie, Siedem Sakramentów Świętych, Siedem Grzechów Głównych, 5 Warunków dobrej spowiedzi, Tajemnice Różańca Świętego, Siedem Darów Ducha Świętego). – zaliczane u pań katechetek.
 • Znajomość Ewangelii wg św. Marka (osobny test z ewangelii. Pytania do testu zostaną podane do końca października)
 • Ponadto
  • Umieć omówić każde z 10 Przykazań Bożych (Katechizm Kościoła Katolickiego 2052 – 2557)
  • Rozumieć treść Credo (Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański, Wierzę w jednego Boga…); (Katechizm Kościoła Katolickiego 185 – 1065)
  • Teologia sakramentu bierzmowania (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285 – 1321)
  • Omówić każdy z siedmiu Darów Ducha Świętego.

Podane fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego są tylko propozycją, gdzie można znaleźć informacje na dany temat. Proszę tego nie traktować jako obowiązku przeczytania (prawie) całego katechizmu. Można skorzystać z innych źródeł, jak np. Kompedium Katechizmu Kościoła Katolickiego.

Świadek bierzmowania

Świadkiem może być osoba spełniająca wymagania na rodzica chrzestnego. Tak określa to Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan.892 – Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan.893 – § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874.
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Wspomniany kanon 874 mówi:

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Przyjmuje się, że świadkiem bierzmowania dla mężczyzny jest mężczyzna, a dla kobiety kobieta.