Poradnia życia rodzinnego


PRAKTYCZNE RADY DLA MAŁŻONKÓW


INFORMACJE O PORADNI

 • W momencie zawarcia małżeństwa współmałżonek staje się najważniejszą osobą w naszym życiu. Przestają mówić i myśleć „ja” a zaczynam „my”. Teraz ważne jest, czy „nam” się to podoba, co „my”  o tym sądzimy.
 • Wypracujcie wspólny model spędzania wolnego czasu, świąt, uroczystości rodzinnych, wakacji.
 • Moi przyjaciele stają się teraz twoimi przyjaciółmi. Nie ma moich – lepszych i twoich – gorszych znajomych. Razem decydujemy, z kim spędzać czas, kogo zapraszać do domu.
 • Jeżeli obydwoje pracujecie, traktujcie pieniądze jako wspólną własność bez podziału na „moje” pieniądze i„twoje” pieniądze. Bez porównywania, kto więcej zarabia.
 • W małżeństwie nie ma miejsca na myślenie: „mój” telewizor, „twój” samochód, „moje” mieszkanie, „twoje” video. To co macie, co zdobywacie, także to, co wnosicie, jest wasze.
 • Pamiętajcie, że współżycie seksualne jest w małżeństwie bardzo ważne. Nie będzie jednak udanego współżycia w tej sferze bez jedności psychicznej i duchowej.
 • Rozmawiajcie ze sobą na wszystkie tematy, bądźcie ze sobą szczerzy i otwarci. Rozwiązujcie wspólnie wasze konflikty.
 • Poznawajcie swoje słabe i mocne strony, szukajcie okazji do wzajemnego uzupełniania się. Skupiajcie się na tym, co was łączy, a nie szukajcie tego, co was
  dzieli.
 • Nigdy publicznie nie krytykujcie współmałżonka, przeciwnie podkreślajcie jego zalety i osiągnięcia.

 

Poradnia Życia Rodzinnego czynna jest w każdy czwartek w godzinach od 16:00-18:00.

(W czerwcu:  1.06 , 8.06 ,
19.06 , 26.06
w lipcu: 20.07, 27.07
w sierpniu: 18.08 , 25.08 , 28.08)

Dyżur pełni Doradca Życia Rodzinnego – Henryka Nadolna

 

Zapraszamy narzeczonych
na 2 spotkania 2 miesiące
przed ślubem.

 

Telefon kontaktowy :

602322074

(dzwonić w godzinach
dyżuru 16:00-18:00 )