Intencje 7.10.2018

NIEDZIELA 7 października
XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA

 

630

-

Za członków Żywego Różańca.

800

-

1. Za + Władysława Gredkę – msza św. gregoriańska.

2. Za + Stanisława Sobstyla – ofiar. od lokatorów z ul. Grabowej 6a i 6.

930

-

1. Dziękcz. W int. Henryka Gładysza z ok. ur. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże,

zdrowie dla Solenizanta i rodziny.

2. W int. Oazy Rodzin naszej parafii.

1100

-

Dziękcz. W int. małż. Anety i Tomasza Moj z ok. r. śl. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże, zdrowie dla Jubilatów oraz ich synów Maksymiliana i Mikołaja.

1430

-

1. Dziękcz. W int. Dawida Pałkowskiego z ok. 18 r. ur. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

o błog. Boże, zdrowie i dary Ducha Świętego.

2. Dziękcz. W int. Franciszka Kłosa z ok. ur. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże
i zdrowie.

1600

-

1. Za + Zofię Chrząszcz w 4 r. +.

2. Za + Kornelię Ochman w 1 r. +.

1700

-

RÓŻANIEC.

1800

-

1. Za + Ernę Masternak w 30 r. + – ofiar. od syna Dariusza z rodziną.

2. Za + Huberta Ratkę w r. ur. oraz ++ rodziców i pokrew. z obu stron.

Poniedziałek 8 października

DZIEŃ POWSZEDNI

700

-

Za + męża Wojciecha Resteckiego w 18 r. +, ++ rodziców, teściów, rodzeństwo i pokrew. z obu stron.

800

-

Za + Władysława Gredkę – msza św. gregoriańska.

1715

-

RÓŻANIEC.

1800

-

1. Za + Teresę Deptę w r. ur.

2. Za + Janusza Polińskiego.

3. Za ++ rodziców, rodzeństwo i pokrew. z obu stron.

 

Wtorek 9 października

DZIEŃ POWSZEDNI

700

-

Za + Władysława Gredkę – msza św. gregoriańska.

800

-

1. Za ++ rodziców Kawala i sąsiadów Michalików.

2. Za + Barbarę Kamińską.

1715

-

RÓŻANIEC.

1800

- 1. Za ++ Apolonię i Franciszka Zięba, Elżbietę i Pawła Piechaczek oraz ++ pokrew. z obu stron.
2.
Za + męża Józefa Szeląga oraz ++ rodziców i pokrew. z obu stron.

 

Środa 10 października

DZIEŃ POWSZEDNI

700

-

Za + męża Franciszka Grzegorczyka w r. ur. oraz + teściową Jadwigę w r. ur.

800

-

Za + Władysława Gredkę – msza św. gregoriańska.

1715

-

RÓŻANIEC.

1800

-

1. Za + Joachima Czyża w 1 r. +.

2. Za + Małgorzatę Okwiekę w r. ur. i ++ z pokrewieństwa.

3. Za + Ludwika Lemparta w 1 r. +.

Czwartek 11 października

DZIEŃ POWSZEDNI

700

-

Za + Władysława Gredkę – msza św. gregoriańska.

800

-

Za + Ambrożego Haiduka – ofiar. od chrześniaka Piotra z rodziną.

1700

-

O nawrócenie grzeszników.

1730

-

RÓŻANIEC.

1800

-

1. Za + matkę Wandę Osiak w 4 r. + i w r. ur. oraz ++ rodziców z obu stron.

2. Za + Bernarda Englera – ofiar. od sąsiadów z ul. Solidarności 1 e.

Piątek 12 października

DZIEŃ POWSZEDNI

700

-

Za + Władysława Gredkę – msza św. gregoriańska.

800

-

Za ++ rodziców Augustę i Jerzego.

1715

-

RÓŻANIEC.

1800

-

1. Za + Miliburgę w 3 r. + i ++ z rodziny.

2. Za + Erykę Jagłę i ++ lokatorów z ul. Międzyblokowej 14 a.

3. Za + Bogusławę Niedzielską w 2 r. +.

Sobota 13 października

WSPOMNIENIE BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO, PREZB.

700

-

Za ++ rodziców Wiktora i Jadwigę oraz ++ z rodziny.

800

-

Za + Władysława Gredkę – msza św. gregoriańska.

1715

-

RÓŻANIEC.

1800

-

1. Za ++ rodziców Krystynę i Gerarda Jasnoch.

2. Za + męża Henryka Kusia w 10 r. + oraz ++ rodziców i pokrew. z obu stron.

NIEDZIELA 14 października
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA

630

-

Za + Henryka Piskorka w r. ur.

800

-

1. Za + syna Ariela w 3 r. +.

2. Za + Władysława Gredkę – msza św. gregoriańska.

930

-

Dziękcz. W int. Ewy Biedrzyckiej z ok. 55 r. ur. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą

o błog. Boże i zdrowie T.D.

1100

-

1. Dziękcz. W int. małż. Bronisławy i Pawła Jureczko z ok. 50 r. śl. oraz w int. Bronisławy z ok. 70 r. ur.

z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowie T.D.

2. Dziękcz. W int. Edwarda Gałązki z ok. 90 r. ur. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże

i zdrowie dla Solenizanta i rodziny T.D.

1430

-

Dziękcz. W int. Beaty z ok. 50 r. ur. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o błog. Boże i zdrowieT.D.

CHRZTY.

1600

-

1. Za + męża i ojca Stanisława Zajdla w 3 r. +.

2. Za + Stefanię Witulę w 30 dz. po +.

1700

-

RÓŻANIEC.

1800

-

1. Za + ks. Stanisława Majchrzaka oraz ++ z pokrew.

2. Za + Bogdana Jakubczaka w 8 r. +, ++ rodziców i teściów.

-->