I Komunia Święta

TERMINY I KOMUNII ŚW. DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWE NR 15 i 27

 ROK  2023
  • 14 maja – kl. III (obecne kl. III - Sz. P. nr 15)
  • 21 maja – kl. III (obecne kl. III – Sz. P. nr 27)
 ROK 2024
  • 12 maja – kl. III  (obecne kl. II Sz. P. nr 15)
  • 19 maja – kl. III (obecne kl. II Sz. P. nr 27)
 ROK 2025
  • 11 maja – kl. III  (obecne kl. I Sz. P. nr 15)
  • 18 maja – kl. III (obecne kl. I Sz. P. nr 27)