Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza

„Ani jeden dzień nie może upłynąć,

aby nie uczynić czegoś dobrego”

św. Filip Nereusz

 

 

 

 

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju człowieka zgodnie z Ewangelią i zasadami katolickiej nauki społecznej.  W sposób szczególny Stowarzyszenie troszczy się o dzieci, młodzież i rodziny, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Filozofia pomagania skupia się na trzech zasadach: dobro wypiera zło (im więcej w życiu dobra, tym mniejsza przestrzeń pozostaje na zło), prawdziwe życie (dobro musi dziać się w realnym życiu, a nie w deklaracjach czy zamierzeniach) i podaj dalej (jeśli doświadczyłeś jakiegoś dobra, nie możesz zatrzymać go dla siebie, ale jak najszybciej powinieneś uczynić coś dobrego dla innych)… Tak więc podopieczni Stowarzyszenia nie tylko otrzymują pomoc, ale również udzielają jej tym, którym jeszcze trudniej… Wspólne rekolekcje, przeżywanie świąt, katechezy i Msze Święte w intencji rodzin, to tylko niektóre sposoby poznawania Pana Boga i nawiązywania z Nim bliskiej relacji zarówno przez pracowników Stowarzyszenia, jak i jego podopiecznych.

Metody pracy Stowarzyszenia opisane zostały w publikacji: „Świetlica jako środowisko terapeutyczne”(Fundacja ETOH, 2011).

Stowarzyszenie prowadzi:

  • 2 świetlice socjoterapeutyczne (w Halembie i Rudzie) oraz ognisko wychowawcze (w Bykowinie) w sumie dla ok. 110 dzieci w wieku od 5 do 16 r. ż.
  • 3 kluby młodzieżowe (w Bykowinie, Halembie i Rudzie), dla ok. 90 – osobowej grupy młodzieży od 13 do 20 roku życia
  • 2 grupy profilaktyczno – rozwojowe ( w Halembie i Rudzie), dla 20 dzieci w wieku od 3-go do 5-go r. ż.
  • klubik dla rodziców z małymi dziećmi
  • Poradnictwo Obywatelskie.

Kadrę placówek stanowią wykwalifikowani pedagodzy, socjoterapeuci i instruktorzy zajęć.

4. TERMIN I MIEJSCE SPOTKAŃ:

Świetlice Socjoterapeutyczne czynne są od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 godz. 18.00.

Zajęcia w grupach profilaktyczno – rozwojowych odbywają się codziennie:

  • w Halembie od 8.15 do 12.15,
  • w Rudzie od 8.00 do 12.00.

Kluby Młodzieżowe działają:

  • w Halembie – w poniedziałki i czwartki od 16.00 do 19.00,
  • w Bykowinie – w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 16.00 do 19.00,
  • w Rudzie – we wtorki i środy od 16.00 do 19.00.

Klubik Rodzica spotyka się w każdy piątek w godzinach od 16.00 do 19.00.

Biuro Porad Obywatelskich czynne jest w każdy poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 16.00 (doradza prawnik).

5. TELEFON LUB MAIL KONTAKTOWY:

tel. 032 244-56-29, 602 302 369

e-mail: nereusz@wp.pl

strona internetowa: www.nereusz.pl