Seniorzy

Terminy spotkań są podawane w ogłoszeniach duszpasterskich.