Oaza dorosłych

Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła, który poprzez stałą formację członków wychowuje do dojrzałego przezywania wiary i diakonii, czyli służby w Kościele. Sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki tak pisał o Ruchu: „My nie chcemy być żadną dodatkową organizacją, chcemy być po prosty elementem odnowy”. W jaki sposób ma się ta odnowa dokonywać? Przede wszystkim zarówno w trakcie spotkań formacyjnych jak i podczas codziennej modlitwy osobistej, pochylamy się nad Słowem Bożym. To ono pozwala spojrzeć na życie z Bożej perspektywy i uczy słuchania Jego głosu. Ważnym elementem jest też modlitwa wspólnotowa, połączona z adoracją, która będąc czasem spotkania i wyciszenia pokazuje bogactwo przeżywania wiary we wspólnocie. Ruch kładzie także duży nacisk na przeżywanie liturgii, szczególnie podczas Eucharystii, gdzie dokonuje się najściślejsze zjednoczenie Boga z człowiekiem. Ta wewnętrzna formacja opierająca się na życiu modlitwą, sakramentami i Słowem Bożym, prowadzi do wyjścia na zewnątrz. Oaza prowadzi bowiem do bycia świadkiem Chrystusa w swoim środowisku (praca, rodzina, znajomi) i do służby w Kościele.

Nasza wspólnota powstała jako owoc Seminarium Odnowy Wiary, które odbyło się w naszej parafii w 2011 roku. Obecnie formuje się w niej około 30 osób, nie tylko z naszej parafii. Każde ze spotkań rozpoczynamy Eucharystią o godzinie 18:00. Stałymi punktami są też: konferencja, spotkanie w małej grupie i modlitwa wieczorna.

Terminy spotkań w roku formacyjnym 2012/2013:

  • 4 i 25 października 2o12 r.
  • 22 listopada
  • 27 grudnia
  • 24 stycznia 2013 r.
  • 28 lutego
  • 21 marca
  • 25 kwietnia
  • 23 maja
  • 20 czerwca

Agnieszka Januszkiewicz: januszkiewicz.agnieszka@wp.pl
ks. Piotr Skrobol: pio.skro@gmail.com