Akcja Katolicka

IV czwartek miesiąca po mszy św. wieczornej w salce.