Ogłoszenia

Ogłoszenia 14.07.2019

Ogłoszenia 14.07.2019

Aktualia, Ogłoszenia 13 lipca 2019 at 21:15 Comments are Disabled

„Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pytanie to towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i najprawdopodobniej będzie rozbrzmiewać do końca świata. Każdy z nas pragnie szczęścia, a co najważniejsze pragnie szczęścia wiecznego. W czasie dzisiejszej Eucharystii módlmy się wspólnie, by Bóg wlał w nasze serca łaskę głębokiej wiary, byśmy wiernie [...]

Read more ›
Ogłoszenia 7.07.2019

Ogłoszenia 7.07.2019

Aktualia, Ogłoszenia 5 lipca 2019 at 13:32 Comments are Disabled

„Jezus posłał swych uczniów, by byli Jego ambasadorami i przygotowali drogę na Jego przyjście. Tego samego dokonuje także dzisiaj. Posługuje się nami, by dotrzeć do wszystkich, którzy Go jeszcze nie znają, bądź też zapomnieli o Nim lub się od Niego oddalili. Pamiętajmy jednak o tym, że to nie my czynimy [...]

Read more ›
Ogłoszenia 30.06.2019

Ogłoszenia 30.06.2019

Aktualia, Ogłoszenia 29 czerwca 2019 at 22:30 Comments are Disabled

”Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” – przypomina nam dziś św. Paweł. Wolność to życie w prawdzie, zgodnie z Bożymi przykazaniami, w codziennej relacji z Jezusem. I o to się modlimy, kiedy przychodzimy na Mszę św. Prosimy Boga, żeby nas ochraniał przed zbłądzeniem, przed byciem niewolnikiem jakiegoś uzależnienia. Pamiętajmy o naszym [...]

Read more ›