Ogłoszenia

Ogłoszenia 19.11.2017

Ogłoszenia 19.11.2017

Ogłoszenia 18 listopada 2017 at 15:10 Comments are Disabled

          „Nie wiemy, kiedy przyjdzie koniec. Wiemy jednak, że na pewno przyjdzie. Otrzymaliśmy liczne talenty i nie chodzi tu tylko o talent pisarski, malarski, czy aktorski. Dostaliśmy takie talenty, jak życie, umiejętność kochania i czynienia dobra. Kiedyś Bóg zapyta każdego z nas, jak te talenty wykorzystaliśmy. [...]

Read more ›
Ogłoszenia 12.11.2017

Ogłoszenia 12.11.2017

Ogłoszenia 10 listopada 2017 at 18:00 Comments are Disabled

        „Nie wiemy, kiedy Bóg nas do siebie wezwie. W tym czasie oczekiwania warto dbać o oliwę w swej lampie, jak w przypadku pięciu panien roztropnych, o których usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Bierność w życiu duchowym lub zagłuszanie wewnętrznego pragnienia Boga może doprowadzić do tego, że kiedyś [...]

Read more ›
Ogłoszenia 5.11.2017

Ogłoszenia 5.11.2017

Ogłoszenia 4 listopada 2017 at 10:02 Comments are Disabled

          „Święty Paweł zwraca dzisiaj uwagę, żeby słowa Bożego nie przyjmować jak słowa ludzkiego, ale jako słowo Boga, który działa w nas, wierzących. Nawet jeżeli gorszy nas czyjeś zachowanie, nie powinno to przekreślać głoszononego przez tę osobę słowa Bożego. To słowo, przyjęte z wiarą, będzie wydawać owoce w [...]

Read more ›